Du Lịch THD Travel Tài chính Yếu tố nào cấu thành nên giá thành sản phẩm kế toán cần biết?

Yếu tố nào cấu thành nên giá thành sản phẩm kế toán cần biết?

Giá thành sản phẩm là yếu tố quan trọng, khác biệt ở các đơn vị, công ty ra mắt sản phẩm, tạo nên sự cạnh tranh trên thị trường. Người dùng sẽ so sánh giá thành, chất lượng và dịch vụ để lựa chọn. Tại sao lại có sự chênh lệch giá thành của các công ty, doanh nghiệp trong với cùng 1 mặt hàng sản phẩm.

Khá nhiều yếu tố cấu thành nên giá mà kế toán viên cần nắm rõ để tính toán chính xác, hiệu quả. Sử dụng phần mềm kế toán dùng cho nhiều doanh nghiệp giúp việc tính giá trở nên đơn giản và hiệu quả hơn. Cùng tìm hiểu đặc điểm các yếu tố tạo nên giá thành sản phẩm quan trọng.

Giá thành sản phẩm phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Tính toán giá thành sản phẩm là công đoạn quan trọng mà kế toán viên cần hiểu rõ bản chất và nghiệp vụ để thực hiện. Sản phẩm được sản xuất trong kỳ cần được tính giá để đưa ra thị trường một cách ổn định, hiệu quả. Dưới đây là những yếu tố quan trọng để tính giá thành sản phẩm mà kế toán viên cần lưu ý:

  • Chi phí nguyên liệu trực tiếp – Giá nguyên vật liệu nhập tại thời điểm để phục vụ sản xuất hàng hóa. Giá nguyên vật liệu cao sẽ đẩy giá thành sản phẩm cao.
  • Chi phí nhân công trực tiếp – Chi phí trả cho thời gian và khối lượng công việc mà nhân công phải bỏ ra để tạo ra sản phẩm hàng hóa. Chi phí này bao gồm: tiền lương, thuế lương, chi phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm độc hại/ lao động nặng nhọc, đóng góp lương hưu. Tổng chi phí cộng lại sẽ ra chi phí nhân công trực tiếp.
  • Chi phí sản xuất – loại chi phí liên quan đến phát sinh trong quá trình sản xuất hàng hóa. Chi phí sản xuất cụ thể như: chi phí nguyên liệu phát sinh (băng keo, đóng hộp…), nhân công phát sinh (chi phí thuê người bảo vệ, vệ sinh nhà xưởng khu vực làm việc…), khấu hao tài sản cố định (máy móc, thiết bị nhà xưởng…).

Sử dụng công cụ phần mềm kế toán tính giá hiệu quả

Tính giá sản phẩm khá phức tạp, nhiều yếu tố và công đoạn ảnh hưởng đến giá thành hàng hóa đưa đến tay người tiêu dùng. Kế toán viên cần nắm rõ công thức và phương pháp tính giá phù hợp với đặc trưng hàng hóa và lĩnh vực sản xuất. 

  • Công cụ phần mềm kế toán hỗ trợ doanh nghiệp tính giá hiệu quả, nhanh chóng. Phần mềm kế toán được thiết kế và tích hợp nghiệp vụ tính giá theo thông tư 200, với các phương pháp cụ thể mà doanh nghiệp có thể chọn lựa để tính giá sản phẩm.
  • Công cụ chỉ cần nhập số liệu và phần mềm sẽ tự động tính giá cụ thể, chi tiết cho kế toán viên. Các công thức và công đoạn cần tính giá sẽ được lấy tự động, tránh sai sót hệ thống ảnh hưởng đến kết quả giá thành.
  • Công cụ dễ dàng tìm và sửa lỗi, tiết kiệm thời gian, công sức và giảm khối lượng công việc cho kế toán viên.

Các doanh nghiệp sản xuất cần hiểu về công thức và cách tính giá để đưa ra mức giá sản phẩm hợp lý nhất cân đối giữa lợi ích và thị trường. Yếu tố quan trọng như: giá nguyên liệu, chi phí nhân công, sản xuất… sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành sản phẩm.

Sử dụng công cụ phần mềm kế toán hỗ trợ tính giá sản phẩm https://sme.misa.vn/64079/phan-mem-ke-toan-misa-dap-ung-yeu-cau-lam-viec-cua-nhieu-cong-ty/ để rút ngắn các bước thao tác, nghiệp vụ đảm bảo đưa ra mức giá hàng hóa phù hợp nhất.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *